"האדריכלות היא משחק חכם, מדויק ונפלא של נפחים מאורגנים באור"   אדריכל לה קורבוזיה

 

עיצוב סביבתי וזהות מקומית

הסביבה בה אנו חיים – הרחובות, המבנים, הפארקים- על פי רוב סתמיים, גם אם הם יפים וטובים. "סתמיים" במובן זה שבין אין להם הקשר מקומי, התייחסות ספציפית למקום, בעיקר מבחינת האנשים, הקהילה, ומורשתם החברתית והתרבותית.

אנו מציגים גישה לעיצוב הסביבה, אשר על אף היותה פרקטית מאוד, נשענת על מחשבה ומחקר אקדמיים המצביעים על היתרונות שבפעולה ייחודית לאתר (site-specific). בפעולה עם מרכיבי המקום יוצרים סביבה ייחודית, קשר טוב יותר בין אנשים למקומם בצד עניין לזרים.
שיפוץ בית פרטי, גבעתיים